• پلان برنزی
 • مـخصوص انواع سایت های غیر فروشـگاهی که حجم بارگذاری اطـلاعات کمـی دارند. در حـد معرفی خدمات و محصـولات و شماره های تماس و لینـک دادن به صفحات اجتماعی و …
 • دامنه IR رایگان
 • طراحی رایگان
 • فضای هاست 256 مگابایت
 • 20 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • تعداد نامحدود پارک دامنه
 • 250000 تومان
 • در صورت تمایل به ثبت دامنه com مبلغ 140000 تومان اضافه می شود.
 • پشتیبانی و رفع مشکل
 • پس از سفارش، تمامی کارهای لازم در اسرع وقت صورت می گیرد و سایت با پنل فارسی در اختیار شما قرار خواهد گرفت.
 • پلان نقره ای
 • مخصوص سایت های فروشگاهی کوچک و دیگر سایت ها که حجم بارگذاری بیشتری دارند و معرفی خدمات و محصولات و شماره های تماس و لینک دادن به صفحات اجتماعی و …
 • دامنه IR رایگان
 • طراحی رایگان
 • فضای هاست 1 گیگابایت
 • 40 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • تعداد نامحدود پارک دامنه
 • 500000 تومان
 • در صورت تمایل به ثبت دامنه com مبلغ 140000 تومان اضافه می شود.
 • پشتیبانی و رفع مشکل
 • پس از سفارش، تمامی کارهای لازم در اسرع وقت صورت می گیرد و سایت با پنل فارسی در اختیار شما قرار خواهد گرفت.
 • پلان طلایی
 • مخصوص سایت های فروشگاهی بزرگ و دیگر سایت ها که حجم بارگذاری زیادی دارند و معرفی خدمات و محصولات و شماره های تماس و لینک دادن به صفحات اجتماعی و …
 • دامنه IR رایگان
 • طراحی رایگان
 • فضای هاست 5 گیگابایت
 • 60 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • تعداد نامحدود پارک دامنه
 • 1000000 تومان
 • در صورت تمایل به ثبت دامنه com مبلغ 140000 تومان اضافه می شود.
 • پشتیبانی و رفع مشکل
 • پس از سفارش، تمامی کارهای لازم در اسرع وقت صورت می گیرد و سایت با پنل فارسی در اختیار شما قرار خواهد گرفت.